Föreningens Simon Viva bildades med syfte att vara en bro mellan invandrae och det svenska samhället.

Vårt huvud syfte är att skapa förutsättningar och möjligheter för en positiv integration process, för personligutveckling, för fritidsaktiviteter, för arbetsmarknaden och inte minst för att uppmuntra till samhällets engageman och organisering. Simon Viva är i sig ett argument mot segretation, diskriminering, rasism och främligsfientlighet. Simon Viva visar med fakta att människor med olika etniska tillhörighet samt olika religiosa grupper utan större svårigheter kan samarbeta kring gemensamma mål.

Våra värderingar
Vi är emot allt form av legaisering av droger.
Vi är emot allt form av förtryck.
Vi är emot all form av diskriminering oavsett etnicitet, tro, skön, asikter, fysiska oförmåga och sexuell läggning.
Vi är emot allt form av fundamentalism som förtrycker och kränker både individuer och grupper.
Vi är emot allt form av tendenser som går emot de demokratiska värderingar som gäller i Sverige.

Vilka är vi som jobbar här i Simon Viva
Vi är en grupp av personer med olika ektiska, kön, tro, utbildning och arbetslivserfarenhet bakgrund som jobbar tillsammans för att uppnå föreningens mål inom dess olika verksamhetsområde. Föreningens styrelsen består av män och kvinnor, pojkar och tjejer med bakgrund från Sverige, från Armenien, från Peru, från Kosovo, från Somalia, från Kurdistan, från Indien: Det är precis det mångfald i ledning, i ledaregrupp och bland medlemmar som har gjort oss en stark neutral mötesplats där råder gemensamma former att social samvaro.