Stort Tack till                      

Privata Sponsorer & Bidragsgivare

Här kommer vi att uppmärksamma dessa personer som sponsra och bidrar till projeketet Handboll för Hjärta och Gemenskap.
Vi tackar till:
Per Elvinsson för hans bidrag till utveckling av handbollsprojektet i Vivalla och i Brickebacken.

ÖSK Handboll