Samtal och Stöd för Ungdomar
Du som är barn, tonåring eller förälder är välkommen att ta kontakt med oss för att få stöd och hjälp i olika situationer.
Vi kan träffa dig enskilt, med hela eller delar av familjen eller med andra personer som är viktiga för dig. Där kommer vi överens om hur vi tillsammans ska gå vidare.
Ungdomsgruppen träffar dig som är i åldern 12-20 år och dina föräldrar vid oro kopplad till alkohol, narkotika, våld, kriminalitet och radikala/negativa tendenser.
Är du själv orolig för att du befinner dig i riskzonen när det gäller negativa tendenser eller känner dig orolig för något? Eller är du som förälder orolig för ditt barn? Ibland är oron mindre specifik och det är flera faktorer som skapar oro kring ungdomens situation.                                                                            Det kan handla om tobaksrökning, skolk, nytt umgänge, konfliktfyllda familjerelationer, grupptryck och liknande. Då kan du kontakta oss och så samtalar vi gärna med dig/er och försöker att hitta rätt hjälp på era villkor.
Vårt samtal och stöd grundas på vår långa erfarenhet av arbete med unga människor. Det stödet vi ger görs utifrån en grundläggande nivå.
 
För mer informatiom Kontakta oss på e_post: simonviva_vivalla@yahoo.se
eller på telefon Martin på 0737305741 eller Canab på 0766514935.