Samhällsinformation
På denna sidan vi att publicera information för allmän intressekännedom. Bilderna länkas till respektive organisation. Flera av dessa organisationer erbjuder olika typ av rådgivning och i vissa fall tar de emot era synpunkter med syfte av att kunna påverkad och förbättra något av allmän intresse.