Prova på konst i Vivalla
en satsning med stöd av Region Örebro Län

Prova på Konst i Vivalla är ett samarbete mellan föreningen Simon Viva och Örebro Region Län med syfte att uppmuntra barn till konstnärliga aktiviteter. 
Vi kommer att anordna olika typ av konstnärliga aktiviteter såsom
* Måleri
* Skapa själv
* Museibesök 
* Jobba med återvigningsmaterial
* Prova på trummor
* Föreläsning till föräldrar on barnens rätt till kultur
* Besök på konstutställning

Familjelördag i Örebro Konsthallen 23 mars - Olaigatan 17B 

Vi kommer att besöka Örebro Konsthallen lördagen 23 mars mellan kl. 13 till 15. Vi välkommer alla föräldrar som vill ta med sig sina barn för att uppleva två timmar av konst på en spännande konstmiljö. Vi kommer att hjälpa till med busskortet till de barn som saknar det. Vi kommer att träffas på Vivalla busshållpalts och åker buss kl. 12.26. Vi kommer att ha några ledare som hjälper till barn i fallet kan ej följa med (Viktigt barn utan föräldrar följer med föräldrar godkännelse)

Aktivitetsprogram i Vivalla

* Måndagen 18 februari - Måleri 
* Måndagen 04 mars - Skapa själv. Obs! ta med er mjölk kartonger
* Måndagen 18 mars - Måla på duk
* Tisdagen 19 mars - Föreläsning - Representanter från Region Örebro Län
* Lördagen 23 mars - Familjelördag i Örebro Konsthallen 23 mars  

* Måndagen 01 april - Skapa staden - Jobba med karton och färgar
* Måndagen 15 april - Måleri
* Måndagen 29 april - Inställd
* Måndagen 13 maj - Maskeradmålning
* Måndagen 20 maj - Prova på att spela trummor
* Måndagen 27 maj - Utställning och samtal med barn om kultur framöver.

 

Konstnärliga aktiviteter i centrala Örebro
* Konstvandring för barn. Titta på www.openart.se/kids
* OPENART kids 2019. Titta på www.openart.se/kids
* Familjlördagar. Titta på www.openart.se/kids
* Konstutställningar i Örebro. Titta på    https://www.orebro.se/orebrokonsthall/utstallningar.4.37473cf3159b243b 4e1f7c.html