Prova på konst i Vivalla
Prova på Konst i Vivalla är ett samarbete mellan föreningen Simon Viva och Örebro Region Län med syfte att uppmuntra barn till konstnärliga aktiviteter. 
Vi kommer att anordna olika typ av konstnärliga aktiviteter såsom
* Måleri
* Skapa själv
* Museibesök 
* Jobba med återvigningsmaterial
* Prova på trummor
* Föreläsning till föräldrar on barnens rätt till kultur
* Besök på konstutställning

Aktivitetsprogram i Vivalla
* Måndagen 18 februari - Måleri 
* Måndagen 04 mars - Skapa själv
* Måndagen 18 mars - Måla på duk
* Tisdagen 19 mars - Föreläsning - Representanter från Region Örebro Län
* Måndagen 01 april - Skapa en installation 
* Måndagen 15 april - Måleri
* Måndagen 29 april
* Måndagen 06 maj
* Måndagen 20 maj

Konstnärliga aktiviteter i centrala Örebro
*
*
*
*
*
*
*