Kvinnor & Företagande i Förorterna

Föreningen Simon Viva och ALMI  - Företagspartner kommer att sammarbeta och anordna en inspirationsdag för kvinnor som är intresserad att veta mer om att startat eget företrag. 
Mer information kommer snart.

Inspirationsdag - Kvinnor och att starta eget

Mer information kommer snart.

Ditt jobb kan bli vita

Konsekvenser av svartarbete
De flesta arbetar vitt och tjänar därmed in pension, har möjlighet till föräldraledighet och sjukpenning. Att själv arbeta svart eller att anlita någon som arbetar svart kan innebära stora risker.
Du som jobbar svart:
* får inte sjukersättning och semesterersättning från arbetsgivaren.
* får ingen sjukpenning eller föräldrapenning. För att få ersättning från Försäkringskassan vid sjukdom eller vård av barn måste du ha en inkomst som syns.
* får inte något anställningsavtal och kan därför bli lurad på lönen.
* får ingen a-kassa om du skulle bli arbetslös.
* får inga betyg eller referenser som du kan visa upp när du söker ett annat arbete
* får lägre pension eftersom inkomsten från svartjobb inte registreras som pensionsgrundande inkomst.
* är inte försäkrad eftersom företagets försäkringar inte gäller den som inte är anställd. Händer en olycka och du skadar dig själv, någon annan eller råkar ta sönder något när du arbetar är det svårt att få ut försäkringsersättning.
* får svårt att hyra lägenhet eller låna pengar eftersom du inte kan visa upp att du har eller har haft en inkomst
* kan hamna hos Kronofogden om du har fått skatteskulder som du inte har råd att betala. Om du arbetar svart kan du bli skyldig att i efterhand betala skatt för inkomst du har fått så långt som fem år bakåt i tiden. Du får även betala en straffavgift. Eftersom skulderna syns i Kronofogdens och Skatteverkets register kan det bli svårt att få lån, mobilabonnemang, hyresrätt med mera.
* kan få böter eller i värsta fall hamna i fängelse eftersom det är olagligt att jobba svart. Det kan bli svårare att få arbete eftersom arbetsgivaren kan begära in utdrag från brottsregistret. Det kan även påverka dina möjligheter att starta företag eller få pass.

Utbildning & Kurser

Information om utbildning och kurser kommer snart.