Jämställdhet Arbete i Vivalla

Föreningen Simon Viva blev bevilja tjugo fem tusen kronor (25000 kronor), för att bedriva Jämställhetd Arbete i Vivalla.
Mariam Jobe ledamot i föreningens styrelse är en av de kvinnor som kommer att jobba med Jämställdhetsfrågor.  Mer information kommer snart.

Tjejgrupp
Snart kommer vi att dra igång en tjejgrupp som ska träffas minst ett par gånger i veckan. Gruppen ska riktas till tjejer som saknar sysslor på fritid. 
Vi vill syssla med olika saker som kan göra oss starkare inför framtiden.
* Vi vill motverka tjejer utanförskap inte minst på förorterna.
* Vi vill sätta i fokus och skapa en dabatt om jämställdhet på förorterna.
* Vi vill hjälpa till andra tjejer med läsläxor.
* Vi vill idrotta på våra villkor.
* Vi vill besöka arbetsplatser där finns frangånsrika kvinnor.
* Vi vill besöka politiker som jobbar med jämställdhet på lokal nivå.
* Vi vill skapa förutsättningar för en bättre framtiden.

  Tryck på Bilder för     mer Information

Om Jämställdhet
Diskriminering av Flickor
Jämställdhet & Ohälsa