Jämställdhet arbete i Sverige

Här kommer vi att skriva och publicera information om Jämställdhetsarbete på nationell och kommunal nivå samt i vår egen organisation. Har du vetskap om någon satsning inom jämställdhetsarbete som vi kan bidra eller deltar på något sätt i, kontakta oss gärna.

http://www.regeringen.se/sb/d/2593   

                                                                                                                               http://www.umo.se/jag/jamstalldhet/

 

http://www.jamstalldhet.net/