Workshop 1 om barnens idrottsberättelser      Lördagen 12 mars - kl. 10.00 - 13.00

I samarbete med Lindanda förening och med finansiering av Region Örebro kommer vi att hålla två Wordshops med barn upp till 12 år med syfte att främia till läsning. Tema på båda Wordshops är barnens egna berättelser inom deras favorit idrott eller idrotter. Målet är att efter dessa Wordshops ska publiceras en bok med barnens egna idrotts upplevelser , och framtida idrottsdrömmar.  mer kan läsas på Idrott och Läsning projekt.

Fakta om Zlatan

Första Halvlek

För mer information kontakta oss på 0762629960 eller på 0737305741

           Bakgrunden till Första Halvlek

Regeringens läsfrämjande satsning bygger på att idrottsföreningar samverkar med region-, läns- och folkbibliotek för att tillgängliggöra litteratur för idrottande pojkar och flickor. Syftet är att väcka intresse för litteratur och läsande och bidra till ökad läsfärdighet och läslust.
Första Halvlek är en pilot projekt som bedrivs av Simon Sportklubb och har för syfte att uppmuntra barn och ungdomar till läsande. Under de kommande sex månader kommer vi att testa och pröva på olika typ av aktiviteter som riktas både till möte och samtal med föräldrar med syfte att öka deras föräldraroll och aktiviteter för barn och ungdomar med syfte att öka deras motivation för läsande.
Mer information kommer snart.

Läs - Kickar
Barnens Bibliotek
Fakta om Messi
Fakta om Ronaldo 7