Föreningsutveckling

I denna sida vill vi uppmärksamma all som har att göra med utveckling att båda vår organisation och dess ledare. Vi vill också uppmärksamma våra sammarbetsorganisationer som gör det möjligt att genomföra våra utvecklingsambitioner.

Utvecklingssamtal med SISU konsulent

Markus Frisk, är den nya SISUs föreningskonsulent till Simon Viva Sportklubb. Tordagen 30 maj besökte Markus vår kansliet och efter en mycket givande samtal kommer Markus att hjälpa oss att utveckla olika idéer inom vår ordinarie verksamhet liksom idéer i projektform.

Studie och arbetsdag i Kilsbergen

Tisdagen 19 mars kommer Simon Viva och Simon Sportklubb ledarna (10 styck.) att hålla en studie och arbetsdag i Kilsbergen. Huvud syfte med studie och arbetsdag är att utveckla båda föreningar ur en organisation perspektiv samt att jobba fram planeringen för sommaraktiviteter. Studie och arbetsdagen stödjas ekonomisk delvis av SISU utbildarna i Örebro. Naturligtvis vi söker andra finansieringar till detta tillfälle och även till framtida utvecklingsmöjligheter både för organisationen och dess ledare.