Gruppledare i riksdagen och integrationspolitisk talesperson Mehmet Kaplan besökte oss

Måndagen 12 Maj besökte Mehmet Kaplan oss. Mehmet Kaplan är från miljöpartiet. Tillsammans med Simon Viva tog Mehmet upp frågor och disskutioner anngående diskriminering ska vara olaglig och hur man ska få ett tryggare samhälle.