Mycket på gång efter Covid19 tider
Nu när restriktioner har uthört kommer vi igång med ett antal aktiviteter var delvis eller helt stilla. Kulturaktiviteter för barn och människor med funktionsnedsättning, ungdomars i riskzoner, aktiva kvinnor, motion för äldre (ny verksamhet i samarbete med Frivilligt & Hälsofrämjand - Örebro kommun) och vår roll i beslutprocesser är i fullplaneringsläget.  

Välkomna 
Eventet med fokus på seniorens hälsa. Detta gör vi i samarbete med Örebro kommun enheten för Frivilligt och Hälsofrämjande. Välkomna till Vivalla parken som ligger mellan Vivalla centrum och gamla Öknaskolan gympahallen. Ni är välkomna och var snäll och sprid denna information.

Motion för Äldre på Gång!
I samarbete med Örebro kommun - Frivilligt & Hälsofrämjande enheten kommer vi inom kort att starta motionsaktiviteter för äldre i Vivalla. Planeringsarbete har pågit sedan från förra året sista kvartalet. Aktiviteter kommer att hållas i Ökna gympahallen och utomhus. Ett evenamang som ett del att marknadsföra satsningen kommer att hållas utanför Ökna gympahallenn. Mer information om detta kommer inom kort. Skulle ni undra över något då var snäll och hör av er. På rubriken kontakta oss hittar du/ni våra kontaktuppgifter.  

Loppmarknad i Vivalla centrum
Föreningen har tagit över loppis verksamheten som tidigare bedrevs av Vivalla Marknadsförening som drev loppisen sedan 20 års tillbaka med Margit som ansvarig. Två gånger per månad och vid högtider kommer vi att ha loppmarknad. Vi önskar oss att tillämpa vissa förändringar med syfte att förbättra förutsättningar utifrån alla inblandades perspektiv. Simon Viva har initierat en dialog med fastighetsbolag Västerporten just för att loppisens bli en bra och trivsam mötesplats. Mer information kommer snart. Tryck på bilden för att komma till loppisens sidan. 

Projekt - Inget Hindrar Mig!

Inget hindra mig är en lokalprojekt som syftar föra att både bryta isolering och uppmuntra personer med funktionsnedsättning till olika fritidsaktiviteter och förbättra livsvillkor och livskvalitet. Tryck på bilden för att komma till projektets sidan.

Måleri för barn & prova på att spela trummor
* Måleri för barn under skollov
E
n gång i veckan på onsdagar kl. 15.30 -17.30
Föranmälan krävs - info@simonviva.se 
Avgift: 100 kronor - i avgiften ingår en t-shirt
* Prova på att spela trummor
Under det sista veckor av skollovet kommer barn att ha möjligheter att prova på att spela trummor. Mer info om tider kommer snart,
Viktig!
Handhygien för allmänheten

Även utanför vården, ute i samhället bland allmänheten, kan handhygien minska risken för att sprida smitta mellan personer. Bakterier och virus kan överföras till händerna efter kontakt med förorenade ytor som exempelvis handfat, handtag och disk-och arbetsbänkar etc. Om man sedan kliar sig i ögat eller stoppar fingret i munnen kan bakterierna eller viruset orsaka sjukdom. En bra regel är att tvätta händerna före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Genom att tvätta händerna med tvål och vatten kan risken för smitta minskas. I de sammanhang där möjlighet till handtvätt är begränsad kan handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) vara ett alternativ.

Min Åsikt - Min Åsikt
Barns Rätt till Fritid är ett Föräldraansvar
Ja, barns rätt till fritidsaktiviteter är ett föräldraansvar. I Sverige finns mängder av fritidsmöjligheter för barn. Det finns ett utbud av både dyra fritidsaktiviteter och billiga fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteter ger barnen en mängd av fördelar så som, en bättre hälsa, en socialt utveckling , drogfria miljöer, strukturer och inte minst perspektiv inför nya utmaningar under deras uppväxt. Föräldrar som är medvetna eller omedvetna och inte tar sitt ansvar för sina barns rättigheter till fritidsaktiviteter begränsar barnens utvecklingsmöjligheter och i vissa fall krossar sina barns drömmar. Sociala myndigheter borde göra extra insatser för att öka kunskapen och medvetenheten till fördelarna om fritidsaktiviteter och främst på stadsdelar där man märker att en del pappor struntar i ett naturligt ansvar. Att öka kunskapen och medvetenheten även om att flickor och pojkar har samma rätt till fritidsaktiviteter. Sunda fritidsaktiviteter är en grundförutsättning för en positiv uppväxt och så småningom för att ha ett bättre perspektiv inför framtiden. 
Martin Mestanza
Verksamhetsledare
Koloni ombyggnationen är klar  Obs! Tryck på bilden till höger för att komma åt till mer information om kolon
Vill du arrendera en odlingslott - Anmäl dig på följande sätt
Skicka ditt namn, efternamn, adress och telefon nunmret till:
e-postadress info@simonviva.se på sms telefon 0737305741 eller besök oss på vårt kontor i Vivalla centrum från måndag till torsdag mellan kl. 14 till 17. Platsen är begränsade och just nu finns bara möjligheter att stå på väntelistan. 

Föreningens Simon Viva                                                             Föreningen bildades med syfte att vara en bro mellan invandrae och det svenska samhället.

Vårt huvud syfte                                                                                              är att skapa förutsättningar och möjligheter för en positiv integration process, för personligutveckling, för fritidsaktiviteter, för arbetsmarknaden och inte minst för att uppmuntra till samhällets engageman och organisering. Simon Viva är i sig ett argument mot segretation, diskriminering, rasism och främligsfientlighet. Simon Viva visar med fakta att människor med olika etniska tillhörighet samt olika religiosa grupper utan större svårigheter kan samarbeta kring gemensamma mål.

Våra värderingar
Vi är emot allt form av legaisering av droger.
Vi är emot allt form av förtryck.
Vi är emot all form av diskriminering oavsett etnicitet, tro, skön, asikter, fysiska oförmåga och sexuell läggning.
Vi är emot allt form av fundamentalism som förtrycker och kränker både individuer och grupper.
Vi är emot allt form av tendenser som går emot de demokratiska värderingar som gäller i Sverige.

Vilka är vi som jobbar här i Simon Viva
Vi är en grupp av personer med olika ektiska, kön, tro, utbildning och arbetslivserfarenhet bakgrund som jobbar tillsammans för att uppnå föreningens mål inom dess olika verksamhetsområde. Föreningens styrelsen består av män och kvinnor, pojkar och tjejer med olika bakgrund. Det är precis det mångfald i ledning, i ledaregrupp och bland medlemmar som har gjort oss en stark neutral mötesplats där råder gemensamma former för social samvaro.

På gång!
HBTQ Forum i Förorten - HT 2022

Vi startar ett forum i Vivalla med tema HBTQ. En gång i månad kommer föreningen Simon Viva att träffa människor som frivilliga kommer och vill diskutera HBTQ frågor utifrån sina egna erfarenheter, perspektiv, inställningar och om hur Sverige lagstiftning ser ut. Gruppen kommer att ledas av en ledare. Gruppen kommer att träffa på Graffitti rummet.

Prova på Konst i Vivalla - Måleri och skapande för barn från 6 till 10 år
Region Örebro Län har beviljat projektmedel för att jobba med barn och konst i Vivalla. Ni är välkomna att besöka oss på våra aktiviteter.
Tryck på bilden för att komma till information om "Prova på Konst i Vivalla".
 

loading...

Förortspolitiker 
Obs! Inställd tills vidare

Förortspolitiker är ett projekt med syfte att föra samtal mellan ungdomar och de folk valda politiker och beslutfattare.
Möterna sker månadsvis under året och alltid fredagar kl 18:00 - 20:00


Plats: Vivalla skolans kulturarenan
* 21 Feburari - Kollektivtrafik och trygghet
* 20 Mars  - kriminalitet o droger hur tar man sig ut?
* 17 April - Brott/straff o skola 
* 22 Maj - Arbete, utanförskap o integrering
* Juni och Juli är det sommar uppehåll
* Agusti 
* September 
* Oktober 
* November 
 Obs! Datum och ämnen kommer senare 

 

Projekt - Nyanlända barn in i föreningslivet i samarbete med Vivalla Familjecentralen och RF-SISU 
På initiativ av Simon SK - Simon Viva och familjecentralen Vivalla i samarbete med RF-SISU Örebro Län startade vi projektet Motion & kultur för Barn för att stärka hälsan och genom kultur lyfta upp de sociala biten, utveckla och satsa på frågor gentemot barnfamiljer som besöker familjecentralen Vivalla.
De tre perspektiven enas och samarbetar mot gemensaman mål.
Familjecentralen - Vivalla familjecentral är en mötesplats för föräldrar och barn. Här kan ni leka tillsammans, träffa andra familjer, få stöd för dig och din familj och delta i gruppaktiviteter. På familjecentralen finns pedagoger, kuratorer, BVC-sköterskor och barnmorskor. Familjecentralen riktar sig till familjer med barn i åldrarna 0–6 år.
Simon Sportklubb – Simon Viva Vårt mål är att både breda ut vår verksamhet och skapa förutsägningar för en positiv integration, detta utifrån ett social och hälsoperspektiv. För att nå vårt mål så skapar vi aktiviteter exempelvis som möte i olika former, bildningsarbete, idrott och motionsaktiviteter samt förebyggande arbete mot droger och negativa attityder.
RF-SISU Örebro Län - RF-SISU Örebro Län har som mål att aktivt jobba med att förbättra samhällets möjligheter att nyttja fritids- och föreningslivet som en arena för förbättrad integration. Vi tror på att en mångfald inom rörelsen stärker såväl individ som organisation.

Ungdomsprojekt Grupp 
Ungdomsprojekt Grupp har bildats för att jobba fram idéer med syfte att ansöka projektmedel för att bedriva frågor i projektformen. Huhudsyftet med att bedriva projekt är både för att komma åt (hitta lösningar) till ett identifierad problem samt att skpa arbetstillfälle. Projekgruppen träffades för första gången måndagen 16 december i Vivalla då deltog sex ungdomar och två vuxna som ledde diskussionerna. Andra träffen ägde runt torsdagen 16 januari på Café Deed i stan. Tredje träff kommer att bli torsdagen 16 februari - träffplats kommer att meddelas snart. Ungdomsprojekt Gruppen är oppen och du är välkommer att anmäla dig genom att kontakta oss via e-post: info@simonviva.se 

Aktiva Kvinnor
Snart kommer vi att dra igång en kvinnogrupp som ska träffas minst ett par gånger i veckan. Gruppen ska riktas till kvinnor som saknar sysslor på fritiden. 
Vi vill syssla med olika saker som kan göra dem starkare inför framtiden.

* Vi vill motverka kvinnors utanförskap, inte minst i förorterna.
* Vi vill sätta fokus och skapa en debatt om jämställdhet i förorterna.
* Vi vill hjälpa till med läsläxor.
* Vi vill idrotta på kvinnornas villkor.
* Vi vill besöka arbetsplatser där finns framgångsrika kvinnor.
* Vi vill besöka politiker som jobbar med jämställdhet på lokal nivå.
* Vi vill skapa förutsättningar för en bättre framtiden.

Unga i Riskzonen
Unga i riskzoner är en grupp som består av några ledare som träffar ungdomar som befinner sig i det så kallade "Riskzonen", och som behöver prata med vuxna människor.  En del ungdomar kontaktar vi själva och erbjuder att samtala med oss om både positiva saker i livet, men också om negativa tendenser som har sina tråkiga konsekvenser. Vi erbjuder ungdomar att delta i roliga aktiviteter, möten, och workshops med olika inriktningar för att uppmuntra till nya sociala miljöer. Mer information kommer snart. för mer information kontakta oss på telefon 0737305741 Martin eller på 0769205130 Madina

Romernas Historia 1900-Tal
Romer är en av Sveriges nationella minoriteter men så har det inte alltid varit. Sverige har en historia av att ha förtryckt romer. En romsk grupp som utsatts för stark förföljelse är de resande. Resandes barn sattes på barnhem och kvinnor tvångssteriliserades. Resande tvingades även utstå skallmätningar och rasbiologiska undersökningar. Vi möter Kurt Magnusson och Marcela Kovacsova som båda diskriminerats av svenska myndigheter. Kurt tvångsomhändertogs som barn och Marcela har funnits med i ett olagligt register över romska medborgare. Tryck på länken nedanför för att komma åt till film innehållet.
https://urskola.se/Produkter/200410-Romernas-historia-1900-tal-Ar-av-forfoljelse#Se-program

Projektet är avslutet
Projekt med Unga Romer
"Hälso Inspiratörer"

Unga romer från Simon Viva & Simon Sportklubb deltar i projektet Hälsoinförmatörer i samarbete med Romska Ungdomsförbundet som i sin tur samarbetar med Örebro kommun och en rad andra statliga myndigheter. Syftet med projektet är att unga engagerade romer ska få utbilda sig till Hälsoinformatörer. Målet är att upplysa andra unga och vuxna romer om olika vägar till en bra hälsa. Aktiviteter - Ungdomar i projektet kommer att få samordna en del aktiviteter med hälsofrämjande perspektiv utifrån utbildningsinformationen. Utbildningen kommer att hållas på Tegelbruket under november 2017 till mars 2018. För mer information kontakta din föreningsledare eller Martin på 0737305741 om du representerar föreningen Simon Viva.. 

Samarbetspartner
Under flera år har vi byggt en lokal nätverk bestående av lokala föreningar och även av en del samhälletsaktörer som mjligör stor del av vår verksamhet. 
Bland lokala föreningar som vi har ett tät samarbete finns följande:
* Föreningen Lindanda Sverige
* Simon Sportklubb
* Förening Romska Sjärnan 
* Sudanesiska Röda Havet förening
* Romska Hjärta - Föreningen i Örebro

Snart Ungdoms Radio i Vivalla 
Simon Viva kommer inom kort att starta Ungdomsradio i samarbete med FMSS Radio. Ungdomsradion ska vara en radioproduktion från ungdomar till ungdomar. Radioprogrammet kommer att ha ett tydligt budskap dvs. både uppmuntrande av unga människor till positiva sysslor och inte minst ett förebyggande budskap mot negativa tendenser.
Obs! mer information kommer snart.
Du kan kontakta oss på e-post:info@simonviva.se 
Gun Zacharias - Simons Grundare
Tryck på bilden för att komma till sommarjobb sida
Bli Medlem - Tryck på bilden

 
 

Simon Viva

  123 312 0276

RFSL - Örebro
Tryck på bilden för att komma till styrelsen


Styrelse 2021
Den  20 oktober hölls föreningens årsmöte i Vivalla då valdes fram en ny styrelse. Det nya styrelse består att följande personer.
Styrelse
Asia Abdulrazzaq * ordförande
Izabella Walder *  kassör
Nastexo Hassan * sekreterare
Ayman Radwan 
Mohammed Hassan
Omar Abdulrazzaq 

Adjungerad:
Martin Mestanza - Ledareansvarg 
KarinTysani - från koloni
Vakant - koloni 

Revisor
Eszter Engström
Anställda
* Karwan Salim - Fastighetsskötare  
* Asia Abdulrazza - Administration 

Medlemmar på Koloni 2020 med på skriven Avtal/kontrakt

Lott nr:  1 - Josefine L.
Lott nr:  2 - Iman A.  
Lott nr:  3 - Hamid M.
Lott nr:  4 - Olga Z.
Lott nr.  5 - Murad K.
Lott nr:  6 - Khalil H.
Lott nr:  7 - Layla M. 
Lott nr:  8 - Mariella A.
Lott nr.  9 - Shian M.L
Lott nr: 10 - Rahem H.
Lott nr: 11 - Sanna A.
Lott nr: 12 - Sangin H.
Lott nr: 13 - Bafrin H.
Lott nr: 14 - Bashar S.
Lott nr: 15 - Nomis V. 
Lott nr: 16 - Golafshan B.
Lott nr. 17 - Zahra R.
Lott nr. 18 - Mohamed A.
Lott nr: 19 - Abdulkarim S.
Lott nr. 20 - Rasol M.
Lott nr: 21 - Amina H.
Lott nr: 22 - Shakavan M.
Lott nr: 23 - Marina A.
Lott nr: 24 - Ngoy B.
Lott nr: 25 - Zeynab A.
Lott nr: 26 - Hamid M.
Lott nr. 27 - Saban G.
Lott nr: 28 - Razhan S.
Lott nr: 29 - Jabar M


På gång!
Ny satsning - VT 2022
Förebyggande arbete mot droger

En förutsättning för att bedriva ett effektivt förebyggande arbete är kunskap om den aktuella och lokala situationen. 
Föreningen Simon Viva kommer att söka medel för att satsa på ett förebyggande arbete mot droger utifrån både information i olika former liksom samtalsperspektiv.

Satsningar för barn med hälsofrämjande perspektiv och med konst- och kulturinriktning 2022

Två nya verksamheter är tänkt att startas Under 2019. Det första med hälsofrämjande perspektiv, och som riktas till föräldrar med överviktiga barn, och det andra med konst- samt kulturinriktning. Vi har sökt finansiering för att delvis kunna bedriva dessa satsningar. Mer information kommer snart.

FMSS Radio Ny samarbetspartner
Vi är glada över att presentera vår nya samarbetspartner FMSS Radio. Samarbete innebär att vi tillsammans kommer att jobba och utveckla arbetet inom media dvs. inom radio, tv och information i pappersformat. Mer information kommer inom kort.Hållbart Utveckling - Allas Ansvar
Hållbart utveckling är det begreppet som kommer att vidröra fler och fler människor i den takten som flera kommer att bli medvetna om dess innebördet.
Föreningen Simon Viva kommer att lyfta upp frågan bland sina medlemmar och arrangera olika typ evenemang med syfte att öka medvetenhet om frågan. Tryck på bilden för att komma till mer information om Hållbarhet.

Information från Örebro Kommun
Samtal & Stöd
Myndigheten för ungdoms frågor
Samhällsinformation

Sofias Dansgrupp -
på tisdagar i Kulturarenan

Barndansgrupper lär sig grunden i Ballet och Street Dance. För mer information kontakta dansledare Sofia på 0723217475

 

Jämställdshetsarbete
Baronbackarna
Sommarresan
Trygghetsvandring
Trygghetsvandring