Tryck på bilden av ditt intressområde för att  komma fram till informationen

På gång!
Koloni ombyggnation oktober - november 2019 - Vivalla - Lundby  
Sista veckan för 2018 blev av mycket glädje för oss i föreningen Simon Viva och inte minst för våra äldre medlemmar som odlar i Koloni som ligger mellan Vivalla och Lundby. I torsdags 27/12 vid ett möte i Stadsbyggnadskontoret med tjänstemän ansvariga kom vi överens att Simon Viva bildar en egen koloni sektion med egen arbetsgrupp, egen administration och egen ekonomi och Örebro kommun bygger om hela koloni området enligt politiska beslut gällande odlingsområdena i Örebro. Enligt överenskommelsen tidigast i oktober 2019 börjar ombyggnations arbete dvs. total uppfräschning och inför odlingssäsong 2020 kommer det att att vara klar och att invigas. Detta tog sin tid och processen blev långsamt och frustrerande framförallt för våra medlemmar som drabbades av kontinuerligt både inbrott och skadegörelser. I processen på vår sida hjälpte till Svenska Kyrkan representanter från Örebro och en representant från Coompanion Örebro. Jag måste faktisk lyfta upp Örebro kommun Elizabeth Rapp för hennes välvilja, förmåga och erfarenhet inom föreningslivets arbete som hjälpte till att komma fram till en positiv överenskommelse som gynnar alla inblandade. Mer information om koloni och om våra visioner med det kommer så småningom.

På gång!
HBTQ Forum i Förorten - HT 2019

Vi startar ett forum i Vivalla med tema HBTQ. En gång i veckan kommer föreningen Simon Viva att träffa människor som frivilliga kommer och vill diskutera HBTQ frågor utifrån sina egna erfarenheter, perspektiv, inställningar och om hur Sverige lagstiftning ser ut. Gruppen kommer att ledas av en ledare. Gruppen kommer att träffas en gång per vecka på Folkets Hus Vivalla - Mer information kommer snart.

På gång!
Ny satsning - HT 2019
Förebyggande arbete mot droger

En förutsättning för att bedriva ett effektivt förebyggande arbete är kunskap om den aktuella och lokala situationen. 
Föreningen Simon Viva kommer att söka medel för att satsa på ett förebyggande arbete mot droger utifrån både information i olika former liksom samtalsperspektiv.

Min Åsikt - Min Åsikt
Barns Rätt till Fritid är ett Föräldraansvar
Ja, barns rätt till fritidsaktiviteter är ett föräldraansvar. I Sverige finns mängder av fritidsmöjligheter för barn. Det finns ett utbud av både dyra fritidsaktiviteter och billiga fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteter ger barnen en mängd av fördelar så som, en bättre hälsa, en utveckling socialt, drogfria miljöer, strukturer och inte minst perspektiv inför nya utmaningar under deras uppväxt. Föräldrar som är medvetna eller omedvetna och inte tar sitt ansvar för sina barns rättigheter till fritidsaktiviteter begränsar barnens utvecklingsmöjligheter och i vissa fall krossar sina barns drömmar. Sociala myndigheter borde göra extra insatser för att öka kunskapen och medvetenheten till fördelarna om fritidsaktiviteter och främst på stadsdelar där man märker att en del pappor struntar i ett naturligt ansvar. Att öka kunskapen och medvetenheten även om att flickor och pojkar har samma rätt till fritidsaktiviteter. Sunda fritidsaktiviteter är en grundförutsättning för en positiv uppväxt och så småningom för att ha ett bättre perspektiv inför framtiden. 
Martin Mestanza
Verksamhetsledare

Avslutat sommaraktivitet 2109

Fotoutställning Avslutat - VT 2019

Avslutat aktivitet - VT 2019

Romernas Historia 1900-Tal
Romer är en av Sveriges nationella minoriteter men så har det inte alltid varit. Sverige har en historia av att ha förtryckt romer. En romsk grupp som utsatts för stark förföljelse är de resande. Resandes barn sattes på barnhem och kvinnor tvångssteriliserades. Resande tvingades även utstå skallmätningar och rasbiologiska undersökningar. Vi möter Kurt Magnusson och Marcela Kovacsova som båda diskriminerats av svenska myndigheter. Kurt tvångsomhändertogs som barn och Marcela har funnits med i ett olagligt register över romska medborgare. Tryck på länken nedanför för att komma åt till film innehållet.
https://urskola.se/Produkter/200410-Romernas-historia-1900-tal-Ar-av-forfoljelse#Se-program

Prova på Konst i Vivalla
Måleri och skapande för              barn från 6 till 10 år

Region Örebro Län har beviljat projektmedel för att jobba med barn och konst i Vivalla. Ni är välkomna att besöka oss på våra aktiviteter.
Tryck på bilden för att komma till aktivitesprogram och mer information om

"Prova på Konst i Vivalla".
 

Avslutat aktivitet - VT 2019

Avslutat aktivitet - VT 2019

Sofias Dansgrupp -
på tisdagar i Kulturarenan

Barndansgrupper lär sig grunden i Ballet och Street Dance. För mer information kontakta dansledare Sofia på 0723217475

 

Avslutat projekt - VT 2019

Samarbete med Afro-Media Förening inom Läxhjälp och Motion
Föreningen kommer att inleda ett samarbete med det baserade Vivalla föreningen Afro-Media. Samarbete kommer att berör två arbetsområdet, det ena läxhjälp och det andra motion och rörelse.                                            Mer information kommer snart

Avslutat projekt - VT 2019

Prova på Musik Instrumt - Projekt    med Lindanda Förening
Lindanda Sverige förening har fått projektmedel från Region Örebro Län för att bedriva prova på musik instrument för barn.
Simon viva kommer att samarbeta med Lindanda Sverige i projektet. Mer information kommer inom kort.

FMSS Radio & Simon Viva 
Under denna sista veckan för 2018  blev det klar att Simon Viva kommer att dela delägarskap / huvudmannaskap av FMSS Radio. FMSS Radio och Simon Viva kommer att satsa på UngdomsRadio, utbildning inom kommunikation och med FöreningsRadio. Mer information om detta kommer under januari - februari till föreningsorganisationer och till andra samhällets aktörer. Vi tackar alla inblandade och snart börjar jobbet inför dessa två satsningar. Mer information om denna satsning kommer under början av 2019.

Projekt med Unga Romer
"Hälso Inspiratörer"

Unga romer från Simon Viva & Simon Sportklubb deltar i projektet Hälsoinförmatörer i samarbete med Romska Ungdomsförbundet som i sin tur samarbetar med Örebro kommun och en rad andra statliga myndigheter. Syftet med projektet är att unga engagerade romer ska få utbilda sig till Hälsoinformatörer. Målet är att upplysa andra unga och vuxna romer om olika vägar till en bra hälsa. Aktiviteter - Ungdomar i projektet kommer att få samordna en del aktiviteter med hälsofrämjande perspektiv utifrån utbildningsinformationen. Utbildningen kommer att hållas på Tegelbruket under november 2017 till mars 2018. För mer information kontakta din föreningsledare eller Martin på 0737305741 om du representerar föreningen Simon Viva.. 

Samarbetspartner
Under flera år har vi byggt en lokal nätverk bestående av lokala föreningar och även av en del samhälletsaktörer som mjligör stor del av vår verksamhet. 
Bland lokala föreningar som vi har ett tät samarbete finns följande:

* Föreningen Lindanda Sverige
* Gemensam Förening
* Simon Sportklubb

* Förening Romska Sjärnan 
* Hopp för Generation
* Folkets Hus Vivalla förening
* Sudanesiska Röda Havet förening
* Starka Broar

Mänskliga Rättighetsdagar i Vivalla
Tisdagen 23 oktober Folkets Hus Vivalla i samarbete med några Vivalla lokala föreningar kommer att samordna Mänskliga Rättighetesdagar. Föreningen Simon Viva är med i samarbete med Folkets Hus Vivalla. Ni är välkomna att besöka oss i Vivalla centrum mellan kl. 10.00 till 15.00. För mer information tryck på bilden högre upp till högersidan. 

Snart Ungdoms Radio i Vivalla 
Simon Viva kommer inom kort att starta Ungdomsradio i samarbete med FMSS Radio. Ungdomsradion ska vara en radioproduktion från ungdomar till ungdomar. Radioprogrammet kommer att ha ett tydligt budskap dvs. både uppmuntrande av unga människor till positiva sysslor och inte minst ett förebyggande budskap mot negativa tendenser.
Obs! mer information kommer snart.
Du kan kontakta oss på e-post:
simonviva_vivalla@yahoo.se

Styrelse 2018-19
Den 19 april var föreningens årsmöte då man valde fram en ny styrelse. Det nya styrelse består att följande personer.
Styrelse
Izabella Walderl - ordförande
Martin Mestanza - sekreterare
Christian Prim - kassör
Halimo Mahamud - ledamot
Shiven Mohammed - ledamot
Nastexo Hassan - ledamot
Emelie Iradukunda - ledamot
??????? - ledamot supleant
Revisor
Karwan 
Anställda
Sofia Walder 50% - dans och konst för barn.
Canab Osman 100% - koordinator och kontaktperson med föräldrar.
 

FMSS Radio Ny samarbetspartner
Vi är glada över att presentera vår nya samarbetspartner FMSS Radio. Samarbete innebär att vi tillsammans kommer att jobba och utveckla arbetet inom media dvs. inom radio, tv och information i pappersformat. Mer information kommer inom kort.

FMSS Ungdomsradio - IZ & EMIL
Varje torsdag kl.17-18 på FMSS Radiostation sänds ungdomsprogrammet IZ & EMIL med Izabella Walder och Emelie Iradukunda som programledare. Ungdomsprogrammet har för syfte om att ta upp och diskutera ungdomarnas egna frågor och frågor som berör ungdomar, IZ & EMIL kommer även att intervjua olika ungdomar som har en vis påverkan inom olika område i samhället. FMSS Radiostation är en station som sänder via internet. Ungdomsprogrammet är ett samarbete mellan FMSS Radio & Förening Simon Viva.

Satsningar för barn med hälsofrämjande perspektiv och med konst- och kulturinriktning under 2018

Två nya verksamheter är tänkt att startas Under 2019. Det första med hälsofrämjande perspektiv, och som riktas till föräldrar med överviktiga barn, och det andra med konst- samt kulturinriktning. Vi har sökt finansiering för att delvis kunna bedriva dessa satsningar. Mer information kommer snart.

Kvinnogruppen
Snart kommer vi att dra igång en kvinnogrupp som ska träffas minst ett par gånger i veckan. Gruppen ska riktas till kvinnor som saknar sysslor på fritiden. 
Vi vill syssla med olika saker som kan göra dem starkare inför framtiden.
* Vi vill motverka kvinnors utanförskap, inte minst i förorterna.
* Vi vill sätta fokus och skapa en debatt om jämställdhet i förorterna.
* Vi vill hjälpa till med läsläxor.
* Vi vill idrotta på kvinnornas villkor.
* Vi vill besöka arbetsplatser där finns framgångsrika kvinnor.
* Vi vill besöka politiker som jobbar med jämställdhet på lokal nivå.
* Vi vill skapa förutsättningar för en bättre framtiden.

Unga i Riskzonen
Unga i riskzoner är en grupp som består av några ledare som träffar ungdomar som befinner sig i det så kallade "Riskzonen", och som behöver prata med vuxna människor.  En del ungdomar kontaktar vi själva och erbjuder att samtala med oss om både positiva saker i livet, men också om negativa tendenser som har sina tråkiga konsekvenser. Vi erbjuder ungdomar att delta i roliga aktiviteter, möten, och workshops med olika inriktningar för att uppmuntra till nya sociala miljöer. Mer information kommer snart. för mer information kontakta oss på telefon 0737305741 Martin eller på 0769205130 Madina

Wordshops - Barn och Läsning
I samarbete med Lindanda förening och med finansiering av Region Örebro kommer vi att hålla två Wordshops med barn upp till 12 år med syfte att främja till läsning. Temat på de två Wordshops vi kommer ha är barnens egna berättelser inom deras favorit idrott eller idrotter. Målet är att efter dessa Wordshops är att vi ska publiceras en bok med barnens egna idrotts upplevelser, och framtida idrottsdrömmar.  

Bli Medlem - Tryck på bilden

 
 

Simon Viva

  123 312 0276

RFSL - Örebro
Gun Zacharias - Simons Grundare
Information från Örebro Kommun
Simon Sportklubb
Samtal & Stöd
Myndigheten för ungdoms frågor
Från MUCF - Tidigare Ungdomsstyrelsen
Samhällsinformation
Jämställdshetsarbete
Baronbackarna
Sommarresan
Demokrati Projekt - Folkets Hus Vivalla
Folkmusik
Trygghetsvandring
Trygghetsvandring