Tryck på bilden av ditt intressområde för att  komma fram till informationen

Projekt med Unga Romer i Örebro
"Hälso Inspiratörer"

Unga romer från Simon Viva & Simon Sportklubb deltar i projektet Hälsoinförmatörer i samarbete med Romska Ungdomsförbundet som i sin tur samarbetar med Örebro kommun och en rad andra statliga myndigheter. Syftet med projektet är att unga engagerade romer ska få utbilda sig till Hälsoinformatörer. Målet är att upplysa andra unga och vuxna romer om olika vägar till en bra hälsa. AktiviteterUngdomar i projektet kommer att få samordna en del aktiviteter med hälsofrämjande perspektiv utifrån utbildningsinformationen. Mer information kommer snart. 

Ny Samarbetspartner
Gemensam Förening
Gemensam Förening är ny bildad förening och blivit just nu samarbetspartner till Simon Viva. Samarbete kommer att inledningsvis handla om att tillsamans organisera utbildningar och evenemang för barnfamiljer och ungdomsaktiviteter. Mer information kommer snart.
Mer information kommer snart.

Mänskliga Rättighetsdagar i Vivalla
Tisdagen 23 oktober Folkets Hus Vivalla i samarbete med några Vivalla lokala föreningar kommer att samordna Mänskliga Rättighetesdagar. Föreningen Simon Viva är med i samarbete med Folkets Hus Vivalla. Ni är välkomna att besöka oss i Vivalla centrum mellan kl. 10.00 till 15.00. För mer information tryck på bilden högre upp till högersidan. 

Vivallaparken  ÖBO - Höstlovet
Måleri och Skapande på Höstlovet - barn från 6 till 10 år


I samarbete med ÖBO - Vivalla och Folkets Hus Vivalla kommer vi att hålla Måleri & Kreativt Skapande torsdagen 01 november på Folkets Hus Vivalla på Poesigatan 10.
Grupp 1 - kl.15.00 - 16.30
Grupp 2 - kl. 16.30 - 18.00

Sofias Dansgrupp -
på tisdagar i Kulturarenan

Barndansgrupper lär sig grunden i Ballet och Street Dance. För mer information kontakta dansledare Sofia på 0723217475

 

"Kom igen! Vad är det roliga med att festa om man inte dricker eller knarkar!?" Han tittade på mig som om jag var dum i huvudet. Jag skakade på huvudet, jag skulle inte ge efter. Han suckade, jag gick därifrån.
Detta hände mig när jag var på en fest för att fira en kompis för ett tag sedan. Alla på festen var berusade förutom jag och min kompis, för vi vägrade. Never give up too the peer preassure you know så säger artisten Kston.

Snart Ungdoms Radio i Vivalla 
Simon Viva kommer inom kort att starta Ungdomsradio i samarbete med FMSS Radio. Ungdomsradion ska vara en radioproduktion från ungdomar till ungdomar. Radioprogrammet kommer att ha ett tydligt budskap dvs. både uppmuntrande av unga människor till positiva sysslor och inte minst ett förebyggande budskap mot negativa tendenser.
Obs! mer information kommer snart.
Du kan kontakta oss på e-post:
simonviva_vivalla@yahoo.se

HBTQ Forum i Vivalla
Vi startar ett forum i Vivalla med tema HBTQ. En gång i veckan kommer föreningen Simon Viva att träffa människor som frivilliga kommer och vill diskutera HBTQ frågor utifrån sina egna erfarenheter, perspektiv eller inställningar och om hur Sverige lagstiftning ser ut. Gruppen kommer att ledas av Inci och Martin. Gruppen kommer att träffas varje onsdag under sommaren på Folkets Hus Vivalla - Poesigatan 10 mellan kl. 15.00 till 16.00 - Ni är välkomna.

Styrelse 2018
Den 19 april var föreningens årsmöte då man valde fram en ny styrelse. Det nya styrelse består att följande personer.
Styrelse
Inci Aral - ordförande
Martin Mestanza - sekreterare
Christian Prim - kassör
Madina Mahamud - ledamot
Shiven Mohammed - ledamot
Izabella Walder M. - ledamot
Emelie Iradukunda - ledamot
Ngoy Batunda - ledamot supleant

Anställda
Sofia Walder 50% - dans och konst för barn.
Canab Osman 100% - koordinator och kontaktperson med föräldrar.
 

FMSS Radio Ny samarbetspartner
Vi är glada över att presentera vår nya samarbetspartner FMSS Radio. Samarbete innebär att vi tillsammans kommer att jobba och utveckla arbetet inom media dvs. inom radio, tv och information i pappersformat. Mer information kommer inom kort.

FMSS Ungdomsradio - IZ & EMIL
Varje torsdag kl.17-18 på FMSS Radiostation sänds ungdomsprogrammet IZ & EMIL med Izabella Walder och Emelie Iradukunda som programledare. Ungdomsprogrammet har för syfte om att ta upp och diskutera ungdomarnas egna frågor och frågor som berör ungdomar, IZ & EMIL kommer även att intervjua olika ungdomar som har en vis påverkan inom olika område i samhället. FMSS Radiostation är en station som sänder via internet. Ungdomsprogrammet är ett samarbete mellan FMSS Radio & Förening Simon Viva.

Satsningar för barn med hälsofrämjande perspektiv och med konst- och kulturinriktning under 2018

Två nya verksamheter är tänkt att startas under 2018. Det första med hälsofrämjande perspektiv, och som riktas till föräldrar med överviktiga barn, och det andra med konst- samt kulturinriktning. Vi har sökt finansiering för att delvis kunna bedriva dessa satsningar. Mer information kommer snart.

Barns Rätt till Fritid är ett Föräldraansvar
Ja, barns rätt till fritidsaktiviteter är ett föräldraansvar. I Sverige finns mängder av fritidsmöjligheter för barn. Det finns ett utbud av både dyra fritidsaktiviteter och billiga fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteter ger barnen en mängd av fördelar så som, en bättre hälsa, en utveckling socialt, drogfria miljöer, strukturer och inte minst perspektiv inför nya utmaningar under deras uppväxt. Föräldrar som är medvetna eller omedvetna och inte tar sitt ansvar för sina barns rättigheter till fritidsaktiviteter begränsar barnens utvecklingsmöjligheter och i vissa fall krossar sina barns drömmar. Sociala myndigheter borde göra extra insatser för att öka kunskapen och medvetenheten till fördelarna om fritidsaktiviteter och främst på stadsdelar där man märker att en del pappor struntar i ett naturligt ansvar. Att öka kunskapen och medvetenheten även om att flickor och pojkar har samma rätt till fritidsaktiviteter. Sunda fritidsaktiviteter är en grundförutsättning för en positiv uppväxt och så småningom för att ha ett bättre perspektiv inför framtiden. 

Vivalla - Lundby koloni

Kvinnogruppen
Snart kommer vi att dra igång en kvinnogrupp som ska träffas minst ett par gånger i veckan. Gruppen ska riktas till kvinnor som saknar sysslor på fritiden. 
Vi vill syssla med olika saker som kan göra dem starkare inför framtiden.
* Vi vill motverka kvinnors utanförskap, inte minst i förorterna.
* Vi vill sätta fokus och skapa en debatt om jämställdhet i förorterna.
* Vi vill hjälpa till med läsläxor.
* Vi vill idrotta på kvinnornas villkor.
* Vi vill besöka arbetsplatser där finns framgångsrika kvinnor.
* Vi vill besöka politiker som jobbar med jämställdhet på lokal nivå.
* Vi vill skapa förutsättningar för en bättre framtiden.

Unga i Riskzonen
Unga i riskzoner är en grupp som består av några ledare som träffar ungdomar som befinner sig i det så kallade "Riskzonen", och som behöver prata med vuxna människor.  En del ungdomar kontaktar vi själva och erbjuder att samtala med oss om både positiva saker i livet, men också om negativa tendenser som har sina tråkiga konsekvenser. Vi erbjuder ungdomar att delta i roliga aktiviteter, möten, och workshops med olika inriktningar för att uppmuntra till nya sociala miljöer. Mer information kommer snart. för mer information kontakta oss på telefon 0737305741 Martin eller på 0769205130 Madina

Wordshops - Barn och Läsning
I samarbete med Lindanda förening och med finansiering av Region Örebro kommer vi att hålla två Wordshops med barn upp till 12 år med syfte att främja till läsning. Temat på de två Wordshops vi kommer ha är barnens egna berättelser inom deras favorit idrott eller idrotter. Målet är att efter dessa Wordshops är att vi ska publiceras en bok med barnens egna idrotts upplevelser, och framtida idrottsdrömmar.  

Bli Medlem - Tryck på bilden

 
 

Simon Viva

  123 312 0276

Gun Zacharias - Simons Grundare
Information från Örebro Kommun
Simon Sportklubb
Samtal & Stöd
Myndigheten för ungdoms frågor
Från MUCF - Tidigare Ungdomsstyrelsen
Samhällsinformation
Jämställdshetsarbete
Baronbackarna
Sommarresan
Demokrati Projekt - Folkets Hus Vivalla
Folkmusik
Trygghetsvandring
Trygghetsvandring